Informační systém POHODA profesionálně

Věnujte se svým klíčovým aktivitám a nastavení procesů v Pohodě nechte na nás.

Optimalizace firemních procesů

Chytré rozšíření programu pohoda

CLOUD pro POHODU

Dropshipping aneb jak provozovat e-shop bez vlastních produktů

Dropshipping aneb jak provozovat e-shop bez vlastních produktů

Dropshipping aneb jak provozovat e-shop bez vlastních produktů

Co je to dropshipping a komu je určen?

Dropshipping je nízkonákladovou alternativou internetového podnikání, kdy na jedné straně figuruje dodavatel, jenž disponuje skladovými prostory s uschovaným zbožím, na straně druhé pak e-shop, jenž toto zboží prodává, aniž by jej měl fyzicky u sebe. A právě nulové požadavky na vlastní sklady představují gró celého dropshippingu, neboť se koncoví prodejci nemusí obávat ztráty finančních prostředků vázaných v zásobách.

Dropshipping je určen především pro ty jedince, kteří chtějí podnikat a provozovat e-shop, ale nemají v současné době dostatek kapitálu na pronájem či zřízení skladových prostor, případně na zakoupení potřebného množství zboží do zásoby. Může být jedinečnou příležitostí také pro ty, kteří si cestou online byznysu nejsou jistí a chtějí rozjet podnikání pouze „na zkoušku“. Skrze tento obchodní model dokážou značně eliminovat podnikatelská rizika (které se dají ale také stejně dobře eliminovat i pochopením tzv. Paretova pravidla).

Jak dropshipping funguje?

Princip dropshippingu je relativně jednoduchý. Pro lepší pochopení a názornost si jej vysvětlíme pomocí obrázku:

Obr. 1 Jak funguje dropshipping; zdroj: FastCentrik.cz

V prvé řadě vytvoří zákazník v daném e-shopu objednávku (1). Tuto objednávku exportuje e-shop – vesměs automaticky – dodavateli (2). Ten objednané zboží vyskladní, připraví k expedici a předá přepravci (3). V poslední fázi doručuje vybraný přepravce zásilku zákazníkovi.

 • Potřebujete napojit na dopravce? Zkuste náš smart modul SPEDITION, kde jsme už dropshipping na míru u pár klientů řešili.

Zásilku obdrží zákazník s fakturou vystavenou e-shopem, nikoliv dodavatelem, a tomuto e-shopu uhradí danou částku. Nabude tak dojmu, že se o celý nákupní proces staral pouze e-shop, jenž se pro něj tak stává důvěryhodným. Za vyexpedované zboží platí e-shop dodavateli velkoobchodní cenu a rozdíl mezi prodejní a touto velkoobchodní, resp. nákupní, cenou pak tvoří marži, a potažmo zisk, e-shopu.

 • Tip pro vás! Mějte přehled o všech objednávkách a vyzkoušejte smart modul PAY 2 ORDER umožňující automatizované označení uhrazených objednávek. A chcete-li zautomatizovat také komunikaci se svými zákazníky, podívejte se také na smart modul EMAIL & SMS GATE.

E-shop se tak stará především o online propagaci a příjem objednávek, dodavatel pak o faktické doručení zboží zákazníkovi a administrativní úkony. Je však nutno zmínit, že mnoho aspektů této spolupráce závisí na vzájemné dohodě obou smluvních partnerů.

Dropshipping vs. přeposílání objednávek

V praxi se často setkáváme s tím, že se dropshipping zaměňuje za jiné pojmy, především za přeposílání objednávek. Jedná se však o dva nezávislé obchodní modely, jejichž odlišnosti reflektuje následující tabulka:

Dropshipping

Přeposílání objednávek

Zisk plynoucí z marže; ceny si určuje sám e-shop

Zisk plynoucí z provize; ceny určuje dodavatel

E-shop sám řeší reklamace a nese náklady na vratky

E-shop neřeší reklamace a nenese náklady na vratky

E-shop posiluje vlastní značku (faktura je vystaveno na jeho jméno)

E-shop posiluje značku dodavatele (faktura či propagační materiály nesou údaje dodavatele, případně žádné údaje)

Někdy se můžeme setkat také s případy, kdy je i dropshipping řešen prostřednictvím provize nebo například došlo k outsourcingu vyřizování reklamací. Nejedná se sice o obvyklý výchozí stav, ale jak již bylo výše zmíněno, konkrétní podmínky závisí na vzájemné domluvě smluvních stran.

Výhody dropshippingu

 • Jednoduchost započetí podnikání.

 • Není nutno disponovat skladem ani zbožím zakoupeným ve formě zásob. Veškeré zboží je zajištěno dodavatelem, který jej odesílá zákazníkům.

 • E-shop platí pouze za to zboží, které si zákazník objedná.

 • Vysoká likvidita prostředků, kdy není nutno vázat peníze v zásobách, a také větší odolnost vůči rychle se měnícím cenám zboží.

 • Faktura je vystavena na obchodní jméno e-shopu.

 • Úspora času pro e-shop, který se nemusí zabývat balením a expedicí objednávek.

 • Z úspory času plynoucí dostatek prostoru na marketingové aktivity.

Nevýhody dropshippingu

 • Ve většině případů řeší případné reklamace sám e-shop.

 • E-shop je také vystaven riziku, že zákazník objednávku zruší. V takovém případě si e-shop zboží zakoupené od dodavatele ponechává, čímž mu vznikají jisté vícenáklady.

 • Ač se o expedici stará dodavatel, je nutno hradit poplatky spojené s poštovným a balným.

 • V případě navázání spolupráce s dodavatelem, o jehož důvěryhodnosti by se dalo pochybovat, nemusí být zcela zřejmé, co je skutečným obsahem jím expedované zásilky.

 • V případě spolupráce s více dodavateli jistá nesystematičnost. Pokud e-shop spolupracuje s více dodavateli a zákazník si objedná zboží od různých dodavatelů (o čemž vesměs netuší), budou mu produkty zasílány nezávisle na sobě, což může působit matoucím dojmem. V této situaci by bylo vhodné zákazníky o daném obchodním modelu informovat.

 • Případné potíže či dokonce ukončení činnosti dodavatele mají na e-shop přímý a negativní vliv.

Jak s dropshippingem začít

V prvé řadě je nutno disponovat reprezentativním e-shopem, nejlépe zaměřeným na oblast s menší konkurencí, neboť čím menší konkurence, tím větší šance na úspěch. Pokud jste se již rozhodli pro určitý druh zboží, přichází na řadu výběr dodavatele. Je potřeba najít takového dodavatele, který jednak působí jako dropshippingový velkoobchod, a jednak se vyznačuje jistou kvalitou a důvěryhodností.

Následně je potřeba, aby vám zvolený dodavatel poskytnul vygenerovaný XML feed, což je datový soubor obsahující informace o jeho zboží. Tento XML feed napojíte – nejlépe s pomocí programátora – na svůj e-shop, kde se posléze budou jednotlivé produktové položky automaticky aktualizovat (např. jejich cena, dostupnost atp.).

Pokud již máte tento základ hotový, nezbývá nic jiného než začít s prodejem. Veškeré procesy se přitom budou řídit podmínkami, které jste si s dodavatelem před zahájením činnosti sjednali.

Výše zmíněný postup byl do velké míry „svépomocný“. Na trhu však existuje také celá řada společností, které vám s rozjetím dropshippingu pomohou. Můžete si přímo u nich zprovoznit e-shop a čerpat z databáze ověřených dodavatelů. Mnohdy nebudete muset ani shánět programátora k napojení XML feedů, neboť i o to jsou tyto společnosti schopny se postarat. Jako příklad lze uvést Shoptet, FastCentrik či Shopify.

Malá rada na závěr

Mnozí prodejci se nechali zlákat relativně nízkou náročností realizace dropshippingového e-shopu a zcela rezignovali na originalitu řešení svého internetového obchodu. Namísto toho jednoduše převzali strukturu webu svého dodavatele a používali tytéž vizuály a popisy jednotlivých produktů. Máte-li však nějaké povědomí o indexaci obsahu ze strany vyhledávačů, určitě si správně domyslíte, že se v takovém případě jedná o duplicitní obsah, který se rozhodně neumístí ve výsledcích vyhledávání na předních pozicích, a nebude tak generovat potřebnou návštěvnost. Není tedy divu, že většina takových e-shopů rychle zkrachovala.

Myslete tedy na to, že obsah e-shopu je potřeba neustále důkladně a pečlivě spravovat a propagovat. V současné době jsou velice populárními kanály sociální sítě, především pak Facebook a Instagram.

Vytvořeno23.10.2020