Informační systém POHODA profesionálně

Věnujte se svým klíčovým aktivitám a nastavení procesů v Pohodě nechte na nás.

Optimalizace firemních procesů

Chytré rozšíření programu pohoda

CLOUD pro POHODU

Doplňková řešení

Pohoda BI

Řešení POHODA BI je určené pro uživatele ekonomicko-informačního systému POHODA. Pomáhá s hloubkovými analýzami různorodých dat tím, že je svým uživatelům předkládá jako srozumitelné informace formou přehledných reportů.

PAMICA – profesionálně vedená personalistika a mzdy

PAMICA – profesionálně vedená personalistika a mzdy

PAMICA je profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. Využitelný je pro uživatele ekonomického systému POHODA, jiného ekonomického systému, nebo i samostatně, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem. Tento program umí komunikovat s ekonomickým systémem POHODA.

TAX – kompletní daňová přiznání krok za krokem

TAX – kompletní daňová přiznání krok za krokem

Zpracováváte daňová přiznání sobě nebo svým klientům? Můžete využít software TAX, který vám tuto činnost maximálně usnadní. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví ekonomicko-informační systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové. Podmínkou pro automatické zavedení dat je aktuální verze systému POHODA.

GLX – profesionální správa vozového parku a služebních cest

GLX – profesionální správa vozového parku a služebních cest

GLX je produkt na vedení knihy jízd pro neomezený počet vozidel, zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů a sledování a zpracování dalších údajů souvisejících s provozem vozidel, např. servisních výdajů, termínů, uzavřených pojistných smluv, jednotlivých plateb pojistného apod. Umožňuje zpracování elektronicky dodávaných přehledů transakcí z CCS karet či rekonstrukci knihy jízd. Může také sloužit jako podklad ke zpracování přiznání k dani silniční. Tento program umí komunikovat s ekonomickým systémem POHODA.

WINLEX – vždy aktuální zákony a právní předpisy s komentáři

TAX – kompletní daňová přiznání krok za krokem

Zpracováváte daňová přiznání sobě nebo svým klientům? Můžete využít software TAX, který vám tuto činnost maximálně usnadní. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví ekonomicko-informační systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové. Podmínkou pro automatické zavedení dat je aktuální verze systému POHODA.