Informační systém POHODA profesionálně

Věnujte se svým klíčovým aktivitám a nastavení procesů v Pohodě nechte na nás.

Optimalizace firemních procesů

Chytré rozšíření programu pohoda

CLOUD pro POHODU

Průvodce výběrem verze systému POHODA

Mini 

Lite 

Jazz 

Standard 

Profi 

Premium 

Komplet 

Základní řada POHODA

Daňová evidence
peněžní a nepeněžní deník, interní doklady, předkontace)

ano ano ne ano ne ne ano

Finance
(pokladna, banka)

ano ano ano ano ano ano ano

Daňe
(přiznání k DPH, souhrnná hlášení, podklady pro daň z příjmů, elektronická podání daňových přiznání)

ano ano ano ano ano ano ano

Homebanking
(tvorba a export příkazů, import a zaúčtování výpisů)

ne ano ano ano ano ano ano

Cizí měny
(částky v cizích měnách, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy)

ne ano ano ano ano ano ano

Objednávky
(nabídky, poptávky, vydané a přijaté objednávky)

ne ano ano ano ano ano ano

Fakturace
(vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě, elektronická fakturace)

ano ano ano ano ano ne ano

Adresář
(správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace dokumentů)

ano ano ano ano ano ano ano

Sklady
(zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, inventury, evidence reklamací a oprav, automatické objednávky jednotlivých zásob)

ne ne ano ano ne ano ano

Internetové obchody
(parametry a kategorie zboží, administrace přímo v programu POHODA, načítání zásob ze systému POHODA, přijímání objednávek do systému POHODA)

ne ne ano ano ano ano ano

Výkazy pro Intrastat

ne ne ano ano ano ano ano

Modul Kasa Online pro přímý online maloobchodní prodej zásob

ne ne ano ano ano ano ano

Podpora pokladního hardwaru, čárových kódů a mobilní fakturace

ne ne ano ano ano ano ano

Majetek
(dlouhodobý, leasingový, drobný majetek)

ne ano ano ano ano ano ano

Kniha jízd
(vozidla, jízdy)

ne ano ano ano ano ano ano

Cestovní příkazy
(tuzemské a zahraniční)

ne ne ano ano ano ano ano

Mzdy
(personalistika, mzdy pro neomezený počet zaměstnanců)

ne ne ne ano ano ne ano

Poštovní sestavy
(poukázky, obálky, průvodky, štítky)

ne ano ano ano ano ano ano

Pestrá škála tiskových sestav pro tisk přehledů, soupisek atd.

ne ano ano ano ano ano ano

Editor tiskových sestav REPORT Designer

ano ano ano ano ano ano ano

Účetnictví

ne ne ne ne ano ano ano
Vyšší řady

Nadstandardní funkce a podrobnější přístupová práva (řady SQL a E1)

ne ne ano ano ano ano ano

Rozšířené funkce ve skladech a internetových obchodech (řada E1)

ne ne ano ano ne ano ano

Uživatelská rozšíření programu (řada E1)

ne ne ano ano ano ano ano